Prof. Marion Koopmans ‘kritisch geïnterviewd’ door NU.nl. Wat wordt er nu eigenlijk gezegd. En wat niet?!

Edited: nu inclusief antwoord op de wat bozige reactie van Michiel Gielen die hij op LinkedIn deelde, zie helemaal onderaan het artikel.

Ik kwam terecht in een discussie over dit artikel dat door iemand op social werd gedeeld. Nu word ik inderdaad soms wat vilein als ik voor de zoveelste keer moet constateren dat mensen hun meestal nogal feitenvrije angstboodschap kritiekloos mogen verkondigen op een ‘nieuwsplatform’ als NU.nl. Maar terecht punt: dan is het aan mij om daar op inhoud de vinger op te leggen.

Komt ie.

De eerste volledig quote van Koopmans is er een waar ik het slechts helemaal mee eens kan zijn: “Laten we na deze crisis alsjeblieft niet teruggaan naar business as usual. We moeten echt grondiger doordenken: wat zijn de gevolgen van ons handelen? Raker kan het niet zijn, alhoewel ik wel vrees dat mijn interpretatie hier 180º van die van Koopmans afwijkt.

Koopmans acht dekans dat we in 2021 opnieuw zo’n pandemie krijgen echt serieus’. Op basis waarvan vindt ze dat? Op basis van de ‘grote waarschuwingen’ Ebola en Zika. En Corona. Wow, dat is een hele indrukwekkende, wetenschappelijke en vooral buitengewoon feitelijke onderbouwing. Not.

Koopmans schetst de voordelen van het ‘nu zo snel testen’ en dat er ‘inzichten zijn voor behandelingen en vaccins komt doordat we bouwen op onderzoeken naar SARS en MERS’. Zou ze daarmee bedoelen dat, bijvoorbeeld inzake die onderzoeken, alle behandelingen die 10 jaar geleden zo goed tegen SARS werkten, nu in 2020 in de behandeling tegen SARS-COV-2 vooral door onze overheden zijn uitgesloten en verboden?

Of dat de nogal positieve werking van bijvoorbeeld een medicijn als Ivermectine (Nobelprijswinnend in 2015) in het voorkomen en genezen van Corona- en andere virusinfecties nog steeds door onze overheden wordt ontkend en tegengewerkt?

Of zou ze daarmee de huidige ‘Casedemic’ bedoelen die op basis van de door haar zo toegejuichte PCR-tests een wereldwijde angsthype blijven voeden terwijl er vrijwel nergens meer sprake is van uitzonderlijke sterfte? Zou ze de ‘learnings’ uit de pijnlijke en totale misleidende casedemic bedoelen die we naar aanleiding van de Mexicaanse (H1N1) griep hebben gecreëerd, meegemaakt, geanalyseerd… maar er kennelijk juist niet van hebben geleerd?

Het interview kabbelt gemoedelijk door, Job van der Plicht is het vooral roerend eens met Koopmans en legt haar geen kritische vraag of strobreed in de weg, waarschijnlijk een functie-vereiste voor iedereen die voor een ‘journalistiek’ platform als NU.nl werkt, je weet het niet.

Samen concluderen ze op basis van de eerdere flinterdunne en ononderbouwde suggesties van Koopmans dat ‘de kans op een nieuwe pandemie dus serieus is’. Mooi. Gelukkig heeft een wetenschapper als Koopmans geen behoefte om zoiets als een ‘serieuze kans’ ook maar enigszins te kwantificeren.

Maar het gaat verder. Job vraagt het orakel Koopmans of een virus ‘nog besmettelijker en dodelijker kan zijn dan Corona?’. Op zich al opvallend dat een journalist die de afgelopen maanden — zo mag je hopen — niet onder een steen heeft geleefd, niet zou weten wat de vrij beperkte dodelijkheid is van Corona. En wat de besmettelijkheid ervan is volgens de laatste inzichten.

Om Job en Marion even te souffleren: de Infection Fatality Rate (IFR) die mondiaal de meest recente ‘best estimate’ is, bij monde van Prof. John Ioaniddis, bedraagt nu zo’n 0,15–0,20% en zo’n 0,03‐0,04% voor iedereen onder de 70 jaar. Natuurlijk zijn de cijfers lokaal uiteenlopend, vooral ten gevolge van verschillen in attributie, maar ook bevolkingsopbouw, gezondheid, genetische make-up en vooral vitame-D insufficiëntie lijkt een bijzonder essentiële factor te zijn. Maar om dit, pratend over wereldwijde pandemieën, nou even losjes af te ronden op ‘rond de 1 procent’ zou zelfs voor een viroloog die geen problemen heeft met zwaarwegend-conflicterende-belangen een beetje gortig moeten zijn.

Voor de altijd zo prettige context en als ik toch aan het souffleren ben, hier ook ook nog even de ‘best estimate’ van de IFR van SARS-COV-2 volgens het CDC (het RIVM van de Verenigde Staten) zoals gepubliceerd op haar eigen website.

Koopmans vergelijkt haar losse-pols Corona-IFR van ‘rond de 1 procent’ met een geschatte CFR van SARS van (inderdaad) zo’n 11% en rondt de CFR van MERS (zo’n 43%) royaal af op “een-derde”. Het ontgaat beiden dat hier appels met peren worden vergeleken en dat de dodelijkheid van de — eerdergenoemde en kennelijk angstaanjagend bedoelde — virussen als Ebola en Zika ergens tussen de 50 en 90% ligt. Een aantal ordegroottes groter dan de 0,15–0,2% van Corona. Alle reden om juist te relativeren en gerust te stellen in plaats van angst aan te praten, zou je zeggen. Maar onze ‘expert‘ en de journalistieke hoogvlieger van NU.nl lijken zo doortrokken van hun ‘New Speak’ dat elk bijzonder gering risico niet gewoon geruststellend is, maar juist zeer ‘alarmerend’. Alsof de toekomst vergeleken met goed nieuws alleen nog maar veel erger zou kunnen zijn, of iets dergelijks onnavolgbaars.

Hetzelfde geldt kennelijk voor ‘de besmettelijkheid’.

Wederom is het voor Marion en Job genoeg om samen smullend van angst te benoemen dat een ‘nieuwe pandemie’ ook nog weleens veel besmettelijker zou kunnen uitpakken.

Ja, zo lust ik er ook nog wel een. Relevanter zou het zijn om te bespreken dat recent wetenschappelijk onderzoek — ook al zo geruststellend — juist lijkt aan te geven dat de besmettelijkheid van Corona wederom bijzonder meevalt. Niet alleen constateerde Prof. Dr. Streeck al in juni van dit jaar dat de kans om je huisgenoot (zeg: je kind of partner bij wie je — in gezellige lockdown — op elkaars lip woont) te besmetten, slechts 43% is, en zelfs afneemt naar 18% bij huishoudens van meer dan 2 personen. Recent wetenschappelijk onderzoek (meta-analyse van 54 studies met in totaal 77.758 patiënten) wijst inmiddels uit dat ‘asymptomaten’, dus mensen zonder duidelijke ‘Corona klachten’, een kans van 0,7% (0,007) hebben om andere mensen aan te steken. Of in gewone-mensen-taal: een zeer kleine kans.

Of neem de recente studie in de British Medical Journal, die in een onderzoek onder tien miljoen (10.000.000) asymptomatische Chinezen, precies 0 (lees: nul) gevallen kon ontdekken waarin deze het virus hadden overgedragen. Natuurlijk kan het voor een drukke NU.nl journalist teveel moeite zijn om de internationale wetenschappelijke literatuur te volgen, maar is het teveel gevraagd om toch in elk geval Jaap van Dissel hebben horen zeggen dat ‘je je kan afvragen hoe besmettelijkheid het virus nu eigenlijk is’?

..alle NU.nl lezers die in hun eentje met hun n̵i̵e̵t̵-̵w̵e̵r̵k̵e̵n̵d̵e̵ niet-medische mondkapje op in de auto zitten, de hond uitlaten of schielijk achteruit deinzen als een medemens in hun imaginaire ‘safe space geachte’ cirkel met een straal van 1,5 meter dreigen te komen…

Maar, in tegenstelling tot het delen van deze informatie met alle NU.nl lezers die in hun eentje met hun n̵i̵e̵t̵-̵w̵e̵r̵k̵e̵n̵d̵e̵ niet-medische mondkapje op in de auto zitten, de hond uitlaten of schielijk achteruit deinzen als een medemens het waagt om in hun imaginaire ‘safe space’ geachte cirkel met een straal van 1,5 meter te komen en zo het leven van miljoenen Nederlanders een stuk leefbaarder en realistischer te maken, volharden Job en Marion liever in het prediken van ongefundeerde angst-rethoriek.

Job stelt gretig vast dat ‘veel mensen in Nederland nu boos naar China wijzen, omdat ze daar vleermuizen zouden eten’ en vraagt hoe Marion dit ziet. Gelukkig vindt Koopmans dit ook te simpel. Helaas weer om voor mij vrij onbegrijpelijke redenen.

Geen woord namelijk over dat het Coronavirus niet daar in Wuhan, laat staan op ‘de dierenmarkt’ ontstond. Geen zin over de inmiddels vrij heldere wetenschap dat SARS-COV-2 tijdens ‘Wuhan’ al lang en breed endemisch was en o.a. vastgesteld is in samples van rioolwater uit Barcelona in maart 2019 maar ook in samples uit Parijs en New York. Alles lang vóórdat opeens overal ter wereld miljoenen Corona-tests-kits werden verkocht, ingezet door trouwe lokale GGD’s en er een ‘uitbraak’ van Corona kon worden geconstateerd.

Tests die overigens voor 70% werden gebaseerd op de wetenschappelijke paper van Prof. Drosten die daarvoor bij publicist Eurosurveillance op miraculeuze wijze binnen 1 dag peer-review regelde en nog 1 dag later gepubliceerd werd. Een paper die — hoe saillant — mede werd ondertekend door deze zelfde Prof. M. Koopmans. Een paper, die recent door 21 wereldwijde en vooraanstaande wetenschappers in een openbare Retraction paper volledig werd gedeconstrueerd en in 10 vernietigende punten de facto werd verwezen naar de wetenschappelijke prullenbak (waarbij die Retraction paper overigens nogal schrijnend door hetzelfde Eurosurveillance nu al ruim 1,5 maand ‘onder behandeling’ is en een inhoudelijke reactie of retractie waarschijnlijk nog veel langer op zich zal laten wachten). Deze paper die Marion dus vrolijk mee-tekende, en die naast alle commerciële en conflicterende belangen die als een stinkende deken om (iedereen rondom) Prof. Drosten heen hangen, dus vooral de basis vormde voor de wereldwijde inzet van PCR-tests die tot precies dezelfde irreële casedemic leidde als tijdens de Mexicaanse Griep in 2008–2009.

Een basis die dezelfde Koopmans overigens onlangs op camera aan (de eveneens vrijwel altijd kritiekloze) Thijs van de Brink opgewekt ontkende en waarin ze — net als Prof. van Dissel van het RIVM — toegaf dat een positieve PCR-test op zich niets zegt over besmettelijkheid, besmet zijn, ziek zijn, ziek geweest zijn of ziek worden. Geen vraag van Job hierover. Geen opmerking van Marion.

Nee, niets van dat alles. Helder observerend ziet Koopmans daarentegen dat ‘het in Afrika en Azië hard gaat’, maar wederom ontbreekt hiervoor elke onderbouwing.

Het feit dat juist in Azië Corona vaak vrijwel geen oversterfte veroorzaakt en dat dit nogal opvallend samenvalt met het in grote mate ontbreken van zeer belangrijke co-morbiditeiten onder de ouderen in Azië, namelijk overgewicht en heel waarschijnlijk ook vitamine-D, is haar kennelijk ontgaan. Of interesseert haar niet.

Beiden even triest als veelzeggend.

Gelukkig komen Job en Marion dan toch eindelijk tot de kern. ‘De wereld komt er anders uit te zien’.

Het eigenlijke probleem is ‘ongebreidelde groei waar wilde natuur voor moet wijken’, met ‘nieuwe contacten tussen wilde dieren en mensen, waarmee het risico wordt vergroot’. Okay, op basis waarvan concludeert professor Koopmans dit? Geen vraag, geen onderbouwing, slechts een gratuite uiting van wensdenken en oorverdovende stilte van interviewer Job.

De riedel aan ononderbouwde en vaak ook flagrant onjuiste stellingen over het ‘verspreiden van virussen middels vliegbewegingen’ en over ‘extremere weersomstandigheden door klimaatverandering’ gaat nog even door. Altijd fijn als een expert op haar expertise grondig aan de tand wordt gevoeld door een kritisch journalist…

Wederom blijkt Koopmans meer een pleitbezorger te zijn van een soort ‘reset’ waarin ‘de mensen een stap terug moeten doen om de klimaat- en gezondheidsagenda samen op te laten trekken’ dan een onafhankelijk, betrouwbaar en feitelijke wetenschapper.

Ik denk dat Klaus Schwab — oprichter van het World Economic Forum (dat o.a. in 2018 het International Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) oprichtte, en waarvan ons RIVM per 7 december 2020 trots ‘kennispartner’ werd) en bedenker van het concept ‘The Great Reset’ — zich gelukkig mag prijzen met zowel deze interviewer als de geinterviewde. Zoveel ongefundeerde bangmakerij onder een sappig sausje ‘wetenschap’ en ‘journalistiek’ met als subtiele ‘Endlösung’: een stapje terug om onze gezondheid en ons klimaat te redden, kan je je bijna niet wensen.

Wat zijn eigenlijk de gevolgen van ons handelen?”, is een vraag waarvan Koopmans vind dat die grondiger doordacht zou moeten worden. Zou het ook voor haarzelf opgaan?

Het interview krijgt ten slotte een bijna on-NU-punt-nl-achtige filosofische lading. “Wat zijn eigenlijk de gevolgen van ons handelen?”, is een vraag waarvan Koopmans vindt dat die grondiger doordacht zou moeten worden. Een mooie en terechte vraag. Wederom. Maar zou die vraag ook voor Marion opgaan? Wat zouden de gevolgen van haar feitenvrij angstzaaierij, haar meewerken aan blinde paniek bij media, bij overheden en bij miljoenen Nederlanders voor gevolgen hebben? Wat zouden haar conflicterende belangen bij de Corman-Drosten paper voor gevolgen hebben? Wat zouden haar vrij onverbloemde aanbevelingen voor een Great Reset (lees: een nogal dystopische totalitaire en globalistische samenleving onder een sausje van veiligheid en klimaat) voor gevolgen hebben?

Zou Prof. Koopmans kinderen hebben, vraag je je af?

UPDATE

Naast de vele positieve reacties op Facebook, Twitter en LinkedIn waren er ook enkele kritische reacties. De meest prominente reactie was die van Michiel Gielen, hij was boos. Waardeloos en compleet waardeloos waren zijn kwalificaties. Omdat Michiel echter wel de moeite nam om z’n kritiek te onderbouwen vond ik het niet meer dan fair om hem — eenmalig — ook op inhoud te beantwoorden. Maar zoals dat gaat bij dingen op inhoud, vergt dat wat tekst, en daarop is de LinkedIn interface niet ingericht. Mijn reactie zou over 10 losse reacties opgeknipt moeten worden, vandaar dat ik Michiel hier antwoord — zodat iedereen mee kan lezen er er (in de comments) nog eventueel wat van kan vinden — en ‘m dat op LinkedIn heb aangegeven.

Allereerst Michiel z’n reactie:

Mijn antwoord op LinkedIn:

En hier dan mijn inhoudelijke antwoord op de reactie van Michiel, en ja, sorry, het is een lang verhaal geworden. Michiel, excuses.

Beste Michiel,

Ik zal je hier één keer van repliek dienen, daarna heb ik m’n tijd beter te besteden en nodig ik je graag uit je eigen stuk te schrijven en te delen, wellicht krijg je bijval. Verwacht dus geen ongoing discussie hier.

Maar goed, even op inhoud, jouw punten:

 1. Je begint met een antwoord op een vraag die niet wordt gesteld. “Ja, ieder jaar ontstaan nieuwe virussen. Je kan bij voorbeeld de ‘The coming plague’ lezen uit 1994 of gewoon even naar de geschiedenis.” — Waar heeft deze poging tot een zin überhaupt betrekking op? Werkelijk nergens stel ik dat er geen nieuwe virussen zouden ontstaan. SARS-COV-2 is nieuw soort virus van de bekende familie van Corona virussen. Een soort dat wij koppelen aan het — overigens nogal onspecifieke — ziektebeeld ‘COVID-19’ en dat daardoor de toevoeging SARS- kreeg. Inmiddels zijn er alweer duizenden varianten van SARS-COV-2.
 2. Je referentie aan de PCR test doet vermoeden dat je geen enkel idee hebt van de inhoud op de kritiek van de Drosten paper. De kritiek geldt niet de PCR techniek an sich, maar wel het design van de test die Drosten heeft opgesteld, op meer dan 10 cruciale aspecten van de test is vrij vernietigende kritiek geuit. Dat zijn zaken die te maken hebben met de annealing temperaturen, het afdekken van het virus-genoom, de concentraties primer, de Ct waarden en nog vele andere onderdelen (sorry, even uit het hoofd). Dit nog los van het feit dat een perfect ontworpen test nog steeds (per definitie) geen enkele uitspraak kan doen over ziek zijn, ziek zijn geweest, ziek worden, besmettelijk zijn, besmettelijk worden. Saillant detail is dat de CormanDrosten paper binnen 48u door peer review & typesetting gevlogen is…(niet heel raar wellicht als je naast ‘indiener’ ook board bent) en dat de inhoudelijke reactie op de retraction paper van Eurosurveillance waarschijnlijk (2) maanden op zich laat wachten.
  https://cormandrostenreview.com
  http://www.aukema.org/2020/12/meta-data-analysis-at.html?m=1&fbclid=IwAR0rt966BTxeG4XHZ8MiIOzLyPKXzcKDgYHiowxjBvbytf-7NYaQGDM_nDY
 3. De inhoudelijke kritiek in de Retraction Paper wordt niet minder of minder valide omdat iemand een ‘faktcheck’ weet te Googlen die een enkele van de ondertekenaars ‘verdacht’ denkt te kunnen maken. Gelukkig werkt wetenschap zo niet, Michiel.
 4. Je uit de lucht gegrepen, ad hominem guilt by association vermelding van Elke de Klerk is te inhoudsloos en te irrelevant (noch haar persoon, noch haar organisatie, noch de door jou genoemde uitspraak is ook maar ergens in het artikel aan de orde) om hier verder op in te gaan. Maar het is wellicht wel indicatief voor het inhoudelijke niveau van jouw reactie en dat van de steunbetuigers eronder.
 5. Je stelling ‘Ivermectine werkt niet’ met de link naar een trial dat
  1) wordt gehouden onder ‘patients with severe COVID-19’ en 2) waarvan de resultaten onder 100 proefpersonen maar liefst al 3(!) dagen zijn bijgehouden (start trial 07/12/2020, laatste update trial: 10/12/2020) geeft een aantal dingen aan.Je hebt kennelijk geen idee waarover je praat. Je hebt geen idee van het belang van behandeling in de fase voordat patiënten ernstige COVID achtige symptomen hebben, die dus niet in dit onderzoek worden onderzocht. Het onderzoek dat je aanhaalt gaat over ‘Late Treatment’, waarbij Pre-Exposure Prophylaxis, Post-Exposure Prophylaxis en Early Treatment natuurlijk veel interessanter, en potentieel veel effecten kan hebben op het verminderen van de druk op de zorg.
  2) Verder geeft het aan dat je dus geen idee van de inmiddels al tientallen studies naar de werking onder in totaal 12.560 patiënten, die in een meta-analyse 78% risicoreductie lijken op te leveren en vwb de mortaliteit alleen (onder 8.846 patiënten) een reductie van 82%.
  “WHO-sponsored review of ivermectin trials indicates 83% reduction in covid mortality”: https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectin-effectiveness/
  Ivermectin overzicht studies / Meta study: https://ivmmeta.com/#rct
 6. Natuurlijk zal hier het een en ander op af te dingen zijn en is verder onderzoek waardevol. Maar het is goed om je af te vragen waarom we bij de inzet van — buiten gewoon waarschijnlijk, of voor argument’s sake ‘zeer goed mogelijk’ — effectieve, uiterst veilige, goedkope en beschikbare medicatie opeens 100% zekerheid obv mega-grote RCT’s eisen… terwijl we voor uiterst schadelijke en uiterst impactvolle maatregelen als social distancing, lockdowns en mondkapjes akkoord gaan met absoluut NUL wetenschappelijke onderbouwing? En dat er nu massaal promotie wordt ingezet voor de vaccins en ze aan honderden miljoenen mensen (die onder invloed van staatspropaganda en marketing ‘vrijwillig’ meegaan in de waanzinnige roep om ‘vaccinatie’) toedienen obv trial-resultaten die 1) geen enkele werking op relevante end-points hebben (de gedefinieerde endpoints omvatten kuchjes, hoestjes, vermoeidheid, what-have-you icm een positieve PCR) en in elk geval niks zeggen over bescherming door het vaccin voor ernstige COVID verschijnselen, besmettelijkheid en of mortaliteit). https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-1
  Maar op de een of andere manier geldt de ‘gold standard’ alleen voor veilige, goedkope, beschikbare medicatie die per direct kan worden ingezet en — indien nodig zou zijn — ook per direct weer kan worden gestopt. Maar nooit voor de buitengewone destructie van de volksgezondheid (en onze maatschappij) op lange termijn en het — nogal irreversibele — vaccineren van een totale wereldpopulatie met een slecht getest vaccin.
 7. Het is mij oprecht een raadsel dat onze overheid, een deel van onze ‘experts’ maar ook gewone burgers zoals jij en de maar liefst 2 steunbetuigers onder je reactie zo gretig mogelijke geweldige oplossingen afserveren inclusief iedereen die zich daarvoor sterk maakt, en verbeten wil blijven vasthouden aan het ‘killer virus’ idee waarvoor alleen maar de allerslechtste niet-effectieve en meest-destructieve ‘oplossingen’ ingezet mogen worden.
 8. Ok, we gaan door. Je opmerking over IFR en CFR is onnavolgbaar. Ik geef in het artikel juist aan dat Koopmans en van der Plicht het kennelijk geen probleem vinden dat ze IFR en CFR door elkaar halen en met elkaar vergelijken. Dat ze de waarden als appels met peren met elkaar vergelijken lijkt me evident. De conclusie dat ik niet zou begrijpen wat beide begrippen betekenen dus vrij ridicuul.
 9. Wederom geef je hier als kritiek op inhoudelijke punten of wetenschappelijk onderbouwde stellingen, linkjes naar wat jij ‘debunks’ vindt. En wederom heb je het pijnlijk mis. Je eigen link: https://www.scientificamerican.com/article/the-ioannidis-affair-a-tale-of-major-scientific-overreaction/
  1) again, inhoudelijke argumenten gaan niet weg, ook al claimen zekere ‘factcheckers’ de stellingen te hebben gedebunked. Dit gaat namelijk bijna altijd via de route van guilt by association, andere ad-hominems, ridiculisatie en meestal via een een of ander stropop-argument dat met veel bombarie wordt ‘gedebunked’ om daarmee vervolgens het volledige verhaal te hebben ‘afgeserveerd’. Zelden tot nooit worden alle inhoudelijke claims een voor een inhoudelijke behandeld en op inhoud tegen gesproken.
  2) Laten we kijken naar de link die je doorstuurt en die je klaarblijkelijk NIET EENS HEBT GELEZEN. Ondanks de editorial note erboven is het gehele artikel een toelichting op juist de betrouwbaarheid van de resultaten van de uitkomst van de studies van Ioannidis en het proberen uit context te halen door de media en andere ‘wetenschappers’. Ik lees dingen als:
  “Charges were wrong on all accounts.”
  “Ioannidis told us he received “zero dollars” for the study*, and his lack of any financial incentive was further underscored by a “fact-finding” investigation conducted by an external law firm for Stanford. The investigation found “no evidence that any of the Study funders influenced the design, execution, or reporting of the Study.” Nor did the investigators “identify any conflict of interest of the faculty principals.” Stanford never released the results of its fact finding, because no researcher had been formally accused, and Ioannidis continues to be attacked. ******”
 10. Het feit dat Ioannidis inmiddels zelfs via de WHO wereldwijd geaccepteerde cijfers over mortaliteit publiceert (met cijfers die volledig overeenkomen met de best estimates van het CDC trouwens) geeft wel aan dat je ook hier, wederom geen idee hebt waarover je praat. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Oftewel, geen enkele van je opmerkingen houdt stand. Ze zijn meestal gebaseerd op ad-hominems, cherry picking linkjes waarvan je de meeste waarschijnlijk niet eens hebt gelezen, of waarvan — als je ze wel had gelezen — je had kunnen begrijpen dat ze niet relevant of zelfs contrair aan je eigen standpunt waren.

Beste Michiel, ik wens je veel succes met het vinden van een positie als ‘manager in het privaat- of publieke domein’, ik weet zeker dat je dat beter af gaat dan een inhoudelijke discussie over een onderwerp waar je klaarblijkelijk niet heel veel vanaf weet.

Hartelijke groet,

Stefan

Nabrander: voor alle geïnteresseerde lezers, nog een zeer leesbaar (want kort en to the point) stuk “Koopmans: Wij van WC-EEND adviseren WC-EEND’ van de hand van Edsard Ravelli dat de studie van Prof. Marion Koopmans waarin ze concludeert dat aerosolen slechts een verwaarloosbare rol spelen bij de verspreiding van het virus, nogal…. kritisch analyseert :))

Creatief. Nogal strategisch. Innemend ook. Gewoon buitengewoon goed in veel. En natuurlijk zéér bescheiden. Helaas geen zelfspot. Da’s jammerghh :))

Creatief. Nogal strategisch. Innemend ook. Gewoon buitengewoon goed in veel. En natuurlijk zéér bescheiden. Helaas geen zelfspot. Da’s jammerghh :))