Sign in

Stefan Noordhoek

Over hoe het kan dat goedbedoelende mensen meegaan in een overheids- en media narratief over een groot gevaar en een simpele, gezamenlijke oplossing. Hoe irrationeler, hoe beter.

Essentieel fragment uit prachtig interview van De Nieuwe Wereld, van Marlies Dekkers met professor en klinisch psycholoog Mattias Desmet. Mattias legt (met bril en goed haar) uit hoe Massavorming werkt, wat de voorwaarden zijn en wat het mensen oplevert:

I. voorwaarden voor massavorming:

  • vrij zwevende angst in de samenleving

De nieuwe toegangsregels die per 25 september van kracht zullen worden zullen slechts leiden tot méér besmettingen. Bij een vaccinatiegraad van 80% en een vaccin dat (als je het minstens elke 3–5 maanden boost met telkens nieuwe vaccinaties) op z’n best 50% verspreiding tegengaat, zijn er alsnog letterlijk 2x zoveel gevaccineerden ‘besmettelijk’ als er ongevaccineerden ‘besmettelijk’ zijn.

Zolang de regering Corona op de A-lijst heeft staan (‘vreselijk gevaarlijk virus’) is zij bij wet verplicht om alle besmettingen en verspreiding actief tegen te gaan. …

Testadvies veroorzaakt meer besmettingen door a-symptomatische gevaccineerden. En geeft ongevaccineerden de schuld.

// Eerder verschenen op blckbx.tv

Ben jij docent, bestuurder of rector van een school? Of ouder van een schoolgaand kind? Dan maak je je vast zorgen voor je team, je scholieren en zeker je kinderen. En vind en hoop je dat onze regering een consequent en effectief beleid voert. Toch?

Wat als dat nou niet het geval is? En zelfs het tegenovergestelde? Wat als onze regering eigenlijk een beleid voert dat gericht lijkt op vaccinatie als doel op zich. Een beleid dat zal resulteren in meer uitbraken, veroorzaakt door besmetting van leraren en leerlingen door asymptomatische gevaccineerden waar vervolgens de on-gevaccineerden de schuld van zullen krijgen?

Denk even met me mee

Je weet dat Corona op de A-lijst van besmettelijke ziekten in de Wet Publieke Gezondheid, de WPG, staat. Toch? Velen zien de noodzaak daartoe niet. Ik ook niet. Maar onze Tweede Kamer ‘besloot’ na een debat in een vrijwel lege plenaire zaal dat Corona…

Ik had nooit kunnen denken zoiets ooit in mijn leven nog mee te maken. En als toch, dan slechts onder onmenselijke druk van een alom gehate invasiemacht die ons met de bajonet op de keel zou verplichten mee te werken. Maar nooit had ik bedacht dat de geschiedenis zich zo…

Denk even mee. Wat als jouw arts preventief je been af zou zetten voor die ingegroeide teennagel? Wat als jouw oncoloog doortastend de chemo alvast start omdat je hoofdpijn hebt? De SEH arts alvast — lekker pro-actief — je nier zou verwijderen omdat je wat buikpijn had? Zou je dankbaar zijn? Blij met het geweldige ‘leiderschap’ dat deze medici hadden getoond? Zou je denken: “ja maar… de arts bedoelde het wel goed, het is ook lastig om zulke beslissingen te nemen en vooral: het is toch zo’n sympathieke en vriendelijke lachende man?”

Ik denk het niet.

Ik denk dat je woest zou zijn op de arts die je voor de rest van je leven had getekend. Had je dan anders mogen verwachten? Ik denk het wel. Wat had je mogen verwachten dan? Kijk bijvoorbeeld naar de artseneed. Elke arts belooft daarin…

Wat als morgen het OMT adviseert dat het écht nodig is… als het RIVM nog wat zorgwekkende grafiekjes laat zien.. en Mark met zwaar gemoed vertelt dat we helaas allemaal 1 buur moeten doden?

En — er is ook goed nieuws — gelukkig alleen de oneven nummers. …

Wat als de ‘Wereld-Verkeers-Organisatie’ opeens een vreselijke en wereldwijde verkeerscrisis zou uitroepen? En er duizenden laserguns zouden worden uitgedeeld aan politieagenten, die daarmee plotseling massaal langs straten, steegjes en snelwegen bekeuringen gingen uitdelen?

Of bekijk deze column als video op Youtube

En wat als al die bekeuringen dagelijks in alle kranten en elk journaal gemeld zouden worden? De NOS die kopt “Vandaag nog meer bekeuringen, hoogste aantal sinds maart 2020!” en een AD dat daar overheen zou schreeuwen “Deze week 2.855 mensen overleden…

Af en toe valt je een tweet op, die door de tweep kennelijk vooral wordt gedeeld om volgers te overtuigen van het bijzonder hoge deuggehalte van de afzender in kwestie. Meestal laat ik ze, maar soms zijn ze zodanig…. ‘bijzonder’, dat ik het niet kan laten. Zoals deze, vanmiddag, van ‘BramBo’.

Lees even met me mee.

— Next Day update —

Als ik zo helder en on point was geweest als Roger, dan had ik met deze briljante observatie kunnen en moeten afsluiten.

Niet alleen deed ik dat niet. Ik zag de hele tweet van Roger zelfs niet eens. Reden voor een lange draad…

Wat als je bij alles wat tegelijk gebeurt.. ook echt denkt dat het één de oorzaak van het ander is? Wat als het licht aan doen, de zon doet ondergaan? Wat als met z’n allen onze zwembroekjes en bikini’s aandoen, de zomer veroorzaakt? Wat als lockdowns, niet-medische mondkapjes dragen en winkelwagentjes poetsen ‘het virus eronder krijgt’?

Het voorbeeld van de ijsjes en de haaienbeten is even flauw als bekend. Maar wel heel terecht. Kijk je naar het grafiekje waar deze twee gebeurtenissen per maand zijn weergegeven dan lijkt de samenhang helder. …

Edited: nu inclusief antwoord op de wat bozige reactie van Michiel Gielen die hij op LinkedIn deelde, zie helemaal onderaan het artikel.

Ik kwam terecht in een discussie over dit artikel dat door iemand op social werd gedeeld. Nu word ik inderdaad soms wat vilein als ik voor de zoveelste keer moet constateren dat mensen hun meestal nogal feitenvrije angstboodschap kritiekloos mogen verkondigen op een ‘nieuwsplatform’ als NU.nl. Maar terecht punt: dan is het aan mij om daar op inhoud de vinger op te leggen.

Komt ie.

De eerste volledig quote van Koopmans is er een waar ik het slechts helemaal mee eens kan zijn: “Laten we na deze crisis alsjeblieft niet teruggaan…

Stefan Noordhoek

Creatief. Nogal strategisch. Innemend ook. Gewoon buitengewoon goed in veel. En natuurlijk zéér bescheiden. Helaas geen zelfspot. Da’s jammerghh :))

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store