Sign in

Stefan Noordhoek

Denk even mee. Wat als jouw arts preventief je been af zou zetten voor die ingegroeide teennagel? Wat als jouw oncoloog doortastend de chemo alvast start omdat je hoofdpijn hebt? De SEH arts alvast — lekker pro-actief — je nier zou verwijderen omdat je wat buikpijn had? Zou je dankbaar zijn? Blij met het geweldige ‘leiderschap’ dat deze medici hadden getoond? Zou je denken: “ja maar… de arts bedoelde het wel goed, het is ook lastig om zulke beslissingen te nemen en vooral: het is toch zo’n sympathieke en vriendelijke lachende man?”

Ik denk het niet.

Ik denk dat je woest zou zijn op de arts die je voor de rest van je leven had getekend. Had je dan anders mogen verwachten? Ik denk het wel. Wat had je mogen verwachten dan? Kijk bijvoorbeeld naar de artseneed. Elke arts belooft daarin dat hij of zij . Maar ook om het , de en ‘’. Primum non nocere.

“Primum non nocere”

Vergelijken we die eed met die…


Wat als morgen het OMT adviseert dat het écht nodig is… als het RIVM nog wat zorgwekkende grafiekjes laat zien.. en Mark met zwaar gemoed vertelt dat we helaas allemaal 1 buur moeten doden?

En — er is ook goed nieuws — gelukkig alleen de oneven nummers. Want tja, druk op de zorg, de nieuwe onzichtbare Franse variant en derde-golf-code-zwart…Zou jij dan met gezonde tegenzin toch dat koksmes uit de bestekla pakken en plichtsgetrouw aanbellen bij nummer 9 en zeggen ‘sorry, maar… het is nu eenmaal de richtlijn?’

Niemand!

Niemand zou dat doen, iedereen die ik dit extreme voorbeeld voorleg is duidelijk. Never. Nooit. En logisch ook. Kennelijk is er een grens. En gelukkig maar. Maar… de vraag is, op basis trek je die grens?

Als je ‘nee’ zegt in zo’n situatie…

  • zijn we dan opeens wél allemaal viroloog?
  • zijn…


Wat als de ‘Wereld-Verkeers-Organisatie’ opeens een vreselijke en wereldwijde verkeerscrisis zou uitroepen? En er duizenden laserguns zouden worden uitgedeeld aan politieagenten, die daarmee plotseling massaal langs straten, steegjes en snelwegen bekeuringen gingen uitdelen?

Of bekijk deze column als video op Youtube

En wat als al die bekeuringen dagelijks in alle kranten en elk journaal gemeld zouden worden? De NOS die kopt “” en een AD dat daar overheen zou schreeuwen “”?

Vandaag nóg meer bekeuringen, hoogste aantal sinds maart 2020!

En er zouden nóg meer laserguns worden uitgedeeld, kwaliteitje AliExpress zeg maar. Super onbetrouwbaar, want ook de meeste geparkeerde auto’s werden met deze laserguns met gevaarlijke snelheden gemeten.

En zo zouden er…


Af en toe valt je een tweet op, die door de tweep kennelijk vooral wordt gedeeld om volgers te overtuigen van het bijzonder hoge deuggehalte van de afzender in kwestie. Meestal laat ik ze, maar soms zijn ze zodanig…. ‘bijzonder’, dat ik het niet kan laten. Zoals deze, vanmiddag, van ‘BramBo’.

Lees even met me mee.

— Next Day update —

Als ik zo helder en on point was geweest als Roger, dan had ik met deze briljante observatie kunnen en moeten afsluiten.

Niet alleen deed ik dat niet. Ik zag de hele tweet van Roger zelfs niet eens. Reden voor een lange draad die zich ontspon, maar die zich eigenlijk veel duidelijker en sterker in bovenstaande tweet had laten samenvatten.

— einde update —

Okay, ik dacht, in reactie op die tweet van BramBo: best stoer. Kennelijk een 43ste aflevering van een mooie serie. Toch triggerde deze. Even lezen, wat wordt er gesteld? Kritiek op de PCR-test…


Wat als je bij alles wat tegelijk gebeurt.. ook echt denkt dat het één de oorzaak van het ander is? Wat als het licht aan doen, de zon doet ondergaan? Wat als met z’n allen onze zwembroekjes en bikini’s aandoen, de zomer veroorzaakt? Wat als lockdowns, niet-medische mondkapjes dragen en winkelwagentjes poetsen ‘het virus eronder krijgt’?

Het voorbeeld van de ijsjes en de haaienbeten is even flauw als bekend. Maar wel heel terecht. Kijk je naar het grafiekje waar deze twee gebeurtenissen per maand zijn weergegeven dan lijkt de samenhang helder. Maar om — dus — te concluderen dat het een het ander veroorzaakt is, om het vriendelijk te stellen, niet heel slim.

IJsjes veroorzaken geen haaien aanvallen. En haaienbeten veroorzaken geen ijsverkoop. Maar een mooie zonnige dag veroorzaakt natuurlijk wél dat mensen ijsjes kopen en lekker naar het strand gaan. En alleen als mensen in zee zwemmen kunnen ze überhaupt worden aangevallen door haaien.

Simpel. Toch? Is het ook.


Ik kwam terecht in een discussie over dit artikel dat door iemand op social werd gedeeld. Nu word ik inderdaad soms wat vilein als ik voor de zoveelste keer moet constateren dat mensen hun meestal nogal feitenvrije angstboodschap kritiekloos mogen verkondigen op een ‘nieuwsplatform’ als NU.nl. Maar terecht punt: dan is het aan mij om daar op inhoud de vinger op te leggen.

Komt ie.

De eerste volledig quote van Koopmans is er een waar ik het slechts helemaal mee eens kan zijn: “ Raker kan het niet zijn, alhoewel ik wel vrees dat mijn interpretatie hier 180º van die van Koopmans afwijkt.


How did you survive the second, still ongoing, half of this Corona-madness? Please tell me in the comments.

What happened to me?

My last post here on Medium apparently entertained a lot of readers. I even reposted it in English. Which was dramatically less successful (why am I even trying in English again?). And had the subsequent honour to have been printed in The Freedom Edition of over half a million prints of De Andere Krant (a Dutch wording joke where the words ‘side’ and ‘journal’ almost coincide).

Which resulted in…


(or read the orginal Dutch Easter version)

The world has been under the spell of the Corona killer virus for several months now. And the panic still seems great. The emotional images are still on our retinas. People being dragged from their homes. Sick, dead, overcrowded hospitals, army cars with coffins. And after that: the ‘lockdown strategy’ in many western countries, with probably very far-reaching consequences for the socio-economic situation throughout the world. People are worried and wonder if they will have to get used to a new kind of society. With new rules. New (less) freedoms.

People died. People became seriously ill. People are panicking. The camera’s of the world focusses on human suffering that sometimes seems to get very close. Suffering that may always be part of life but now suddenly gets a new name: ‘Corona’.

As the panic and frenzy from Asia, via the Middle East and Europe is now moving westwards to North and South America, an picture is slowly emerging in Europe that allows us to draw up an (preliminary) balance. I would like to share my view of the situation, where possible with substantiation…


(also available in English — newer version)

De wereld is al enige maanden in de ban van het Corona ‘killer-virus’. En de paniek lijkt nog steeds groot. De emotionele beelden staan nog op ons netvlies. Mensen die uit hun huizen werden gesleurd. Zieken, doden, overvolle ziekenhuizen, legerauto’s met doodskisten. En daarna: de ‘lockdown-strategie’ in veel westerse landen, met waarschijnlijk zeer verstrekkende consequenties voor de socio-economische situatie in de hele wereld. Mensen maken zich zorgen en vragen zich af of ze moeten wennen aan een nieuw soort samenleving. Met nieuwe regels. Nieuwe (minder) vrijheden.

Mensen zijn gestorven. Mensen werden ernstig ziek. Mensen zijn in paniek. De lens van de wereld zoomt in op menselijk leed dat soms even heel dichtbij lijkt te komen. Leed dat wellicht altijd onderdeel uitmaakt van het leven maar dat nu opeens een nieuwe naam krijgt: ‘Corona’.

Nu de paniek en hectiek vanuit het Azië, via het Midden-Oosten, via Europa nu westwaarts naar Noord- en Zuid-Amerika wegtrekt, ontstaat in Europa langzamerhand een beeld aan de hand waarvan we een (tussen)balans kunnen opmaken. Graag deel ik mijn kijk op deze situatie, waar mogelijk met…

Stefan Noordhoek

Creatief. Nogal strategisch. Innemend ook. Gewoon buitengewoon goed in veel. En natuurlijk zéér bescheiden. Helaas geen zelfspot. Da’s jammerghh :))

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store